Specialisaties

Handels- en economisch recht
Algemene voorwaarden
Commerciële overeenkomsten met partners in binnen- en buitenland:
– Licentie
– Distributie
– Management
– Geheimhouding (NDA)
– Handelsagentuur
– Samenwerking
– Franchising
– Dienstverlening (consultancy)
– Aanneming
– Koop/verkoop
– Architectuur
Precontractuele informatieverplichting
Corporate governance
Fusies en overnames (M&A’s)
Due diligence
Mededinging
Marktpraktijken

Vennootschapsrecht
Oprichting vennootschap
Aandeelhoudersovereenkomsten
Corporate governance
Fusies en overnames (M&A’s)
Due diligence

Intellectueel eigendomsrecht
Auteursrecht
Merken
Modellen
Octrooien (patenten)
Kwekersrecht
Beslag inzake namaak
Domeinnamen

ICT-recht
Data protection officer (DPO)
Implementatie GDPR regelgeving
Softwarelicenties (SLA’s en EULA’s)
Softwaregeschillen
E-commerce
Privacy policy
Cookie policy
Disclaimer

Arbeidsrecht
Personeelsbeleid
Arbeidsovereenkomsten
Arbeidsreglementen
Ontslagscenario’s
Ontslagprocedures
Herstructurering
Overleg met sociale partners
Tewerkstelling (ook grensoverschrijdend)

Klassiek privaatrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Verkeer
Bouwrecht
Contractenrecht
Huurovereenkomst
Erfpacht

Incasso
Invordering van onbetaalde facturen

Specialisaties | Peeters Euregio Law