M&A (MERGERS & ACQUISITIONS)

De financiële positie van de onderneming in de kijker

De koop of verkoop van een bedrijf. M&A is een bijzonder proces waarbij juridische competentie uit verschillende rechtstakken op een organisch samenhangende wijze aan bod komen. De wijze van de overdracht hangt af van de ondernemingsvorm: bij een vennootschap gaat het meestal om een aandelentransactie terwijl bij een eenmanszaak of VOF een activa passiva transactie vooral aan de orde zijn. Bij iedere overdracht geldt dat het (juridisch en financieel) vooronderzoek essentieel is (audit), zeker voor de koper. Deze zal natuurlijk willen weten hoe de financiële positie van de onderneming is, of er nog claims uit het verleden zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, wat de juridische status is van de lopende contracten, de arbeidsovereenkomsten, evenals de status van de IP-portefeuille, enz. Wij kunnen u bijstaan om reeds bij de onderhandelingen omtrent een fusie of overname het advies te verlenen, en u verder bij te staan met opstellen van overeenkomsten, NDA, earn-out, enz.

Onze M&A specialisten

Gerelateerde publicaties

Een groot aantal ondernemers doet beroep op de BVBA om haar activiteiten uit te bouwen in België. De BVBA zal in de …

De BVBA zal in de nabije toekomst in het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht omgevormd worden tot de BV …

M&A (Mergers & acquisitions) | Peeters Euregio Law