Jan Peeters

Advocaat

E-mail: j.peeters@euregio.law

Jan Peeters is hoofdzakelijk actief in het arbeidsrecht, bouwrecht en ondernemingsrecht. Binnen dit laatste domein beschikt hij over een bijzondere interesse en specialisatie in het intellectueel eigendomsrecht (IP) en nieuwe technologieën (IT).

Jan is erkend bemiddelaar in commerciële en arbeidsrechtelijke zaken. Hij bemiddelt o.a. bij geschillen over intellectuele rechten, nieuwe technologieën, software, commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen werkgever en werknemer(s).

Jan is gedurende lange tijd plaatsvervangend rechter geweest in de Arbeidsrechtbank. Daarnaast trad hij jarenlang op als curator.

Als geboren Maaslander heeft hij steeds een focus gehad op leven en werken in Nederland. Jan staat dan ook met plezier klaar voor Nederlandse ondernemers als aanspreekpunt van onze Dutch Desk. De grensoverschrijdende adviezen die hij verstrekt, hebben o.a. betrekking op Belgisch personeelsbeleid, detachering, terbeschikkingstelling, export en agentuur.

Jan is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1982).

Jan adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Sinds 1982 is Jan advocaat en hij is medeoprichter van Peeters Euregio Law & Tax.

Neem contact op
Jan Peeters | Peeters Euregio Law