ALGEMENE VOORWAARDEN

Als ondernemer beschikt u wellicht reeds over algemene voorwaarden. Maar zijn deze nog up-to-date en specifiek aangepast aan de behoeften van uw onderneming?

Dit is nochtans van essentieel belang, aangezien uw algemene voorwaarden de standaardbedingen van de overeenkomsten tussen u en uw klant bevatten. Hierin worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven. De klant weet meteen waar hij aan toe is en dat versterkt de band met uw onderneming. Voor u als ondernemer zijn passende algemene voorwaarden uiteraard ook van groot belang om bijvoorbeeld uw risico’s (aansprakelijkheid) te beperken of uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Al te vaak hechten ondernemers weinig waarde aan hun algemene voorwaarden. Zolang uw klanten netjes uw facturen betalen, is er inderdaad geen vuiltje aan de lucht. Maar wat indien uw facturen niet meer (op tijd) worden betaald of plots een levering gebrekkig blijkt te zijn (het kan de beste overkomen!) en uw klant u aansprakelijk stelt en schadevergoeding eist? In dergelijke gevallen blijkt vaak dat er geen overeenkomst werd gesloten of dat uw algemene voorwaarden weliswaar van toepassing zijn maar u niet de gewenste bescherming bieden. Dit zijn uiterst vervelende situaties, die nochtans grotendeels op voorhand kunnen worden vermeden.

Onder de tab “download” vindt u een invulmodel van algemene voorwaarden. Let wel: dit model bevat basisbepalingen, die voor vrijwel elke onderneming relevant zijn. Zoals u echter weet, is elke onderneming uniek en dat uit zich ook in de algemene voorwaarden. Bijgevolg dienen de algemene voorwaarden nog te worden aangepast aan de specifieke activiteiten en behoeften van uw onderneming. Zo hebben sommige ondernemingen (bv. in de IT-sector) baat bij een uitgebreide bescherming van de intellectuele eigendom van de geleverde producten of diensten (bv. software), terwijl ondernemingen, die hun producten via een webshop verkopen, aandacht moeten besteden aan de consumentenrechten, zoals het herroepingsrecht. Daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijke regelingen, die specifiek voor uw onderneming relevant kunnen zijn.

Indien u ook grensoverschrijdend onderneemt, kunnen uw algemene voorwaarden bovendien best worden vertaald naar de taal van het doelpubliek.

Indien u nieuwe algemene voorwaarden wenst te laten opstellen of uw bestaande algemene voorwaarden up-to-date wenst te laten maken, kan u contact opnemen met ons.

Wat doen jullie precies?
Opstellen van op maat gemaakte algemene voorwaarden of updaten van bestaande algemene voorwaarden.

Is dit voor mij interessant?
Ja, indien u ondernemer bent, van KMO tot multinational.

Wie kan ik contacteren?
Marco Wirtz
info@euregio.law
+32 11 29.47.00

Duurt dat lang?
Nee, maximaal 1 week nadat wij van u de benodigde informatie hebben ontvangen.

Hoeveel kost dat?
500 EUR (excl. btw), incl. persoonlijke bespreking

* Algemene voorwaarden gaan ook vaak gepaard met andere nuttige documenten, zoals een disclaimer of een privacy- en cookieverklaring voor uw website. Indien gewenst, kunnen wij voor het opstellen van meerdere documenten uiteraard een voordelige pakketprijs bespreken.

Algemene Voorwaarden modelovereenkomst | Peeters Euregio Law