HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST

Indien u als ondernemer nieuwe klanten wenst aan te spreken, kan u beroep doen op een handelsagent of een handelsvertegenwoordiger. Deze zal klanten opsporen en contracten bemiddelen ten voordele van uw onderneming.

Het onderscheid tussen een handelsagent en een handelsvertegenwoordiger is hier wel van cruciaal belang. Immers, een handelsagent is een zelfstandige die niet onder het gezag van uw onderneming staat, terwijl de handelsvertegenwoordiger een werknemer is die wel onder het gezag van u als werkgever staat. Indien u dus een handelsvertegenwoordiger wenst aan te stellen, dient u een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Het zelfstandig karakter van de handelsagentuurovereenkomst heeft onder meer tot gevolg dat de strenge verplichtingen inzake precontractuele informatie van toepassing zijn. Verder verschillen de opzegtermijnen van de handelsagent en -vertegenwoordiger bij de beëindiging van de overeenkomst en ook voor wat betreft de uitwinningsvergoeding en het concurrentieverbod gelden afzonderlijke regels.

Onder de tab “download” vindt u een invulmodel van een handelsagentuurovereenkomst. Dit model bevat een aantal basisbepalingen, die voor vrijwel elke overeenkomst met een handelsagent relevant zijn. Het model moet echter nog worden uitgewerkt op basis van de specifieke wensen van uw onderneming en de concrete afspraken tussen de opdrachtgever en de handelsagent. Zo moeten de bevoegdheden van de handelsagent duidelijk worden omschreven (enkel bemiddelen of ook afsluiten van contracten?) en moet de regio worden afgebakend. Daarnaast kan een concurrentiebeding worden opgenomen, rekening houdend met het feit dat dit een negatieve impact kan hebben op de beoordeling van de uitwinningsvergoeding. Verder moet uiteraard het verloningssysteem worden vastgelegd (vast loon, commissies of een combinatie van beide?) net zoals een eventuele exclusiviteit (die langs beide kanten kan werken, zowel voor de opdrachtgever als voor de handelsagent).

Indien u een handelsagent in het buitenland wenst aan te stellen, moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de implicaties van het grensoverschrijdend karakter. Mogelijks gelden immers buitenlandse regels, die weliswaar grotendeels hetzelfde zijn gelet op de Europese oorsprong van de handelsagentuur, maar toch verschillen in niet onbelangrijke details. Ook de taal van de overeenkomst zal uiteraard een rol spelen.

Indien u een handelsagentuurovereenkomst wenst te laten opstellen, kan u contact opnemen met ons.

Wat doen jullie precies?
Opstellen van op maat gemaakte handelsagentuurovereenkomsten.

Is dit voor mij interessant?
Ja, indien u uw cliënteel wenst uit te breiden met behulp van een zelfstandige handelsagent of indien u zelf als handelsagent wordt aangesteld.

Wie kan ik contacteren?
Marco Wirtz
info@euregio.law
+32 11 29.47.00

Duurt dat lang?
Nee, maximaal 1 week nadat wij van u de benodigde informatie hebben ontvangen.

Hoeveel kost dat?
500 EUR (excl. btw) voor het opstellen van de eerste handelsagentuurovereenkomst, incl. persoonlijke bespreking
150 EUR (excl. btw) voor elke verdere handelsagentuurovereenkomst, gebaseerd op het model van de eerste handelsagentuurovereenkomst en aangepast aan de afspraken met de nieuwe handelsagent

Handelsagentuurovereenkomst modelovereenkomst | Peeters Euregio Law