MANAGEMENTOVEREENKOMST

Indien u als ondernemer groeit en niet meer in staat bent om de volledige leiding van uw vennootschap waar te nemen, kan u beroep doen op een manager. Deze zal geheel of gedeeltelijk de leiding van uw onderneming op zich nemen.

De managementovereenkomst is niet wettelijk geregeld. Dit heeft tot gevolg dat partijen over een ruime contractuele vrijheid beschikken. Wanneer partijen opteren voor een managementovereenkomst is het belangrijk dat deze overeenkomst een aantal clausules bevat die de zelfstandigheid van de manager benadrukken en dat de manager over voldoende beleidsvrijheid beschikt. Indien achteraf zou blijken dat de manager werkt onder gezag van de onderneming, bestaat immers het gevaar dat de managementovereenkomst wordt geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

Onder de tab “download” vindt u een invulmodel van een managementovereenkomst. Dit model bevat een aantal basisbepalingen, die voor vrijwel elke overeenkomst met een manager relevant zijn. Het model moet echter nog worden uitgewerkt op basis van de specifieke wensen van uw onderneming en de concrete afspraken tussen de opdrachtgever en de manager. Zo moeten de taken van de manager duidelijk worden omschreven. Deze kunnen immers grondig verschillen tussen de verscheidene beleidstakken (algemeen beleid, financieel beleid, personeelsbeleid, etc.). Daarnaast kan een concurrentiebeding of een afwervingsbeding worden opgenomen. Verder moet uiteraard het vergoedingssysteem worden vastgelegd (vaste vergoeding, commissies of een combinatie van beide, gedeeltelijke vergoeding in aandelen?) en kan de overeenkomst worden voorzien van een aansprakelijkheidsclausule.

Het management kan zowel waargenomen worden door een natuurlijke persoon, als door een managementvennootschap. Aangezien de persoon en de kwaliteiten van de manager van essentieel belang zijn, is het zinvol om de overeenkomst met een managementvennootschap eveneens te voorzien van een goedkeuringsclausule voor wat betreft de vertegenwoordiger van de managementvennootschap.

Indien u een manager in een buitenlandse vestiging wenst aan te stellen of de manager een buitenlandse (management)vennootschap heeft, moet ook rekening worden gehouden met de implicaties van het grensoverschrijdend karakter. Mogelijks gelden immers buitenlandse regels. Ook de taal van de overeenkomst zal uiteraard een rol spelen.

Indien u een managementovereenkomst wenst te laten opstellen, kan u contact opnemen met ons.

Wat doen jullie precies?
Opstellen van op maat gemaakte managementovereenkomsten.

Is dit voor mij interessant?
Ja, indien u de leiding van de onderneming geheel of gedeeltelijk wenst uit te besteden of indien u zelf als manager wordt aangesteld.

Wie kan ik contacteren?
Jan Peeters of Marco Wirtz
info@euregio.law
+32 11 29.47.00

Duurt dat lang?
Nee, maximaal 1 week nadat wij van u de benodigde informatie hebben ontvangen.

Hoeveel kost dat?
500 EUR (excl. btw) voor het opstellen van de eerste managementovereenkomst, incl. persoonlijke bespreking
150 EUR (excl. btw) voor elke verdere managementovereenkomst, gebaseerd op het model van de eerste managementovereenkomst en aangepast aan de afspraken met de nieuwe manager.

Managementovereenkomst modelovereenkomst | Peeters Euregio Law