VERWERKERSOVEREENKOMST

In de verwerkersovereenkomst komen de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt) aan bod.

Men valt vrij snel onder de term van “verwerker” aangezien het verwerken van persoonsgegevens ruim wordt opgevat. In de praktijk valt een softwareleverancier (zeker een CRM of ERP-systeem) vrijwel altijd onder de term “verwerker”. De softwareleverancier stelt nl. software ter beschikking van de klant (de verwerkingsverantwoordelijke) die daarin persoonsgegevens zal invoeren (bv. van zijn personeel) waarna de verwerkingsverantwoordelijke door middel van de software deze persoonsgegevens kan (laten) verwerken. Indien de softwareleverancier echter back-ups, cloudtoepassingen, testomgevingen, etc. maakt, ‘verwerkt’ ook hij de persoonsgegevens en wordt hij dus als verwerker beschouwd.

Tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke moet daarom een verwerkersovereenkomst worden afgesloten, waarin duidelijk is opgenomen hoe de persoonsgegevens worden verwerkt, welke beveiliging wordt toegepast, etc.

Onder de tab “download” vindt u een invulmodel van een verwerkersovereenkomst. Let wel: dit model bevat basisbepalingen, die voor vrijwel elke verwerkersovereenkomst relevant zijn. Het model moet echter nog worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw onderneming en de concrete afspraken tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien u een nieuwe verwerkersovereenkomst wenst te laten opstellen, kan u contact opnemen met ons.

Wat doen jullie precies?
Opstellen van op maat gemaakte verwerkersovereenkomst.

Is dit voor mij interessant?
Ja, indien uw onderneming als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker optreedt.

Wie kan ik contacteren?
Jan Peeters of Marco Wirtz
info@euregio.law
+32 11 29.47.00

Duurt dat lang?
Nee, maximaal 1 week nadat wij van u de benodigde informatie hebben ontvangen.

Hoeveel kost dat?
500 EUR (excl. btw), incl. persoonlijke bespreking

* Een verwerkersovereenkomst gaat ook vaak gepaard met andere nuttige documenten, zoals een disclaimer, een privacy- en cookieverklaring of algemene voorwaarden voor uw website. Indien gewenst, kunnen wij voor het opstellen van meerdere documenten uiteraard een voordelige pakketprijs bespreken.

Verwerkersovereenkomst modelovereenkomst | Peeters Euregio Law