nl

Dutch Desk

be

Onze Dutch Desk moedigt grensoverschrijdend ondernemen tussen België en Nederland aan door het aanbieden van juridische en fiscale ondersteuning aan Nederlandse bedrijven die de Belgische markt willen veroveren, alsook aan Belgische bedrijven die de omgekeerde weg willen inslaan. Onze Dutch Desk werkt dus in twee richtingen:

Nederland ⇒ België

Enerzijds kunnen wij Nederlandse ondernemers, die in België actief zijn of willen worden, volledig ontzorgen. België biedt talrijke kansen en voordelen voor Nederlandse ondernemers. De voordelen liggen voor de hand: de nabijheid en de (deels) gemeenschappelijke taal. Ook de recente vereenvoudiging en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht (naar Nederlands model) maakt het aantrekkelijker voor buitenlandse ondernemers om te investeren in België. België heeft natuurlijk ook een gunstige strategische locatie, in het hart van de EU, en een goede logistieke infrastructuur. België beschikt ook over uitstekende R&D-faciliteiten, met interessante incentives qua subsidies en fiscaliteit, alsook enkele sterke economische sectoren, zoals de (bio)chemische, medische en farmaceutische sector.

Er zijn echter ook heel wat – vaak verdoken – verschillen tussen beide landen, waarmee u rekening moet houden bij de voorbereiding van uw marktintrede in België. De verschillen verschuilen zich op veel vlakken: ze kunnen juridisch, fiscaal, maar ook cultureel en zelfs taalkundig zijn. Onze advocaten en fiscalisten hebben als doel u hierbij te begeleiden, zodat u zich kan concentreren op uw Belgisch avontuur.

Ook grensarbeiders met een buitenlandse tewerkstelling worden vaak geconfronteerd met grensoverschrijdende problematieken op vlak van fiscaliteit, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Verder kunnen schenkingen en nalatenschappen over de grens grensoverschrijdende implicaties hebben.

Door de samenwerking met Euregio Tax kunnen wij Nederlandse bedrijven juridisch én fiscaal begeleiden. Zo kunnen wij u bijstaan bij de voorbereiding van uw activiteit in België, de eventuele oprichting van een Belgische dochtervennootschap of bijkantoor alsook de dagelijkse fiscale en juridische vragen, die de aanwezigheid in België met zich meebrengt. Immers, de taal mag dan wel deels gelijk lopen, juridisch en fiscaal verschillen België en Nederland aanzienlijk. Dit mag echter niet uw bekommernis zijn: ons doel is dat u zorgeloos kan ondernemen in België.

Onze advocaten en fiscalisten hebben in de loop der jaren een uitgebreide kennis, ervaring en netwerk opgebouwd, zodat wij u optimaal kunnen begeleiden bij grensoverschrijdende activiteiten. Meer informatie over onze specifieke diensten voor Nederlandse ondernemers vindt u op www.advocaat-belgie.nl.

 

België ⇒ Nederland

Anderzijds hebben wij doorheen de jaren een uitgebreid netwerk van Nederlandse partners (zoals advocaten, accountants, deurwaarders en notarissen) opgebouwd en deze goede relaties willen wij gebruiken om Belgische ondernemers op weg te helpen bij het zakendoen in Nederland. Onze Nederlandse partners zijn, net zoals wij, gespecialiseerd in grensoverschrijdende handelsbetrekkingen en kunnen u dan ook bijstaan bij al uw juridische en fiscale vragen met betrekking tot Nederland. Indien nodig, werken wij uiteraard ook nauw samen met onze Nederlandse partner bij de begeleiding van uw onderneming naar de Nederlandse markt, bv. voor wat betreft de relatie tussen de Belgische moedervennootschap en de Nederlandse dochtervennootschap, salary splits, detachering, etc.

Ons kantoor heeft in het verleden een ruime ervaring opgebouwd bij het begeleiden van werkgevers in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling, detachering, etc. Wij zijn ook op dagelijkse basis actief inzake internationale handelsovereenkomsten, zoals distributie-, agentuur- en aannemingsovereenkomsten. Ook het aanpassen van algemene voorwaarden en het invorderen van onbetaalde facturen behoort tot onze dagelijkse praktijk. Door onze samenwerking met Euregio Tax behoort ook de grensoverschrijdende fiscale advisering tot onze kernactiviteiten.

Meer informatie over de diensten van onze Dutch Desk vindt u via onderstaande links:
Deskundige hulp bij internationaal ondernemen | Peeters Euregio Law
Om internationaal te kunnen doorgroeien, moeten we grenzen overstijgen | Peeters Euregio Law
Prioritising cross-border business support | Peeters Euregio Law
Peeters Euregio kijkt bewust over de grens I Peeters Euregio Law & Tax

Jan Peeters is – als geboren Maaslander, die Maastricht als zijn ‘hoofdstad’ beschouwt – uw aanspreekpunt voor de Dutch Desk.

 

Dutch Desk | Peeters Euregio Law