nl

Dutch Desk

be

Onze Dutch Desk faciliteert grensoverschrijdend ondernemen tussen België en Nederland door het aanbieden van juridische en fiscale ondersteuning aan Nederlandse bedrijven die de Belgische markt willen veroveren, maar ook aan Belgische bedrijven die de omgekeerde weg willen inslaan. Onze Dutch Desk werkt dus in twee richtingen, zoals hieronder verder wordt beschreven.

Nederlandse ondernemers vinden bovendien meer informatie over onze specifieke diensten voor hen op www.advocaat-belgie.nl.

Marco Wirtz – als geboren Nederlander, die Nederlands en Europees recht studeerde in Maastricht – is uw aanspreekpunt voor onze Dutch Desk.

Nederland  België 

Enerzijds kunnen wij Nederlandse ondernemers, die in België actief zijn of willen worden, volledig ontzorgen. België biedt talrijke kansen en voordelen voor Nederlandse ondernemers. De voordelen liggen voor de hand: de nabijheid en de (deels) gemeenschappelijke taal. Ook de recente vereenvoudiging en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht (naar Nederlands model) maakt het aantrekkelijker voor buitenlandse ondernemers om te investeren in België. België heeft natuurlijk ook een gunstige strategische locatie, in het hart van de EU, en een goede logistieke infrastructuur. Bovendien beschikt België over uitstekende R&D-faciliteiten, met interessante incentives qua subsidies en fiscaliteit, alsook enkele sterke economische sectoren, zoals de (bio)chemische, medische en farmaceutische sector.

Er zijn echter ook heel wat – vaak verdoken – verschillen tussen beide landen, waarmee u rekening moet houden bij de voorbereiding van uw marktintrede in België. De verschillen verschuilen zich op veel vlakken: ze kunnen juridisch, fiscaal, maar ook cultureel en zelfs taalkundig zijn. Onze advocaten en fiscalisten stellen zich tot doel u hierbij te begeleiden, zodat u zich kan concentreren op uw Belgisch avontuur.

Ook grensarbeiders met een tewerkstelling in België worden vaak geconfronteerd met grensoverschrijdende problematieken op vlak van fiscaliteit, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Verder kunnen schenkingen en nalatenschappen grensoverschrijdende implicaties hebben.

Door de bundeling van onze expertises kunnen wij Nederlandse bedrijven juridisch én fiscaal begeleiden. Zo kunnen wij u bijstaan bij de voorbereiding van uw activiteit in België, de eventuele oprichting van een Belgische dochtervennootschap of bijkantoor alsook de dagelijkse fiscale en juridische vragen, die de aanwezigheid in België met zich meebrengt. Immers, de taal mag dan wel deels gelijk lopen, juridisch en fiscaal verschillen België en Nederland aanzienlijk. Dit mag echter niet uw bekommernis zijn: ons doel is dat u zorgeloos kan ondernemen in België.

Onze advocaten en fiscalisten hebben in de loop der jaren een uitgebreide kennis, ervaring en netwerk opgebouwd, zodat wij u optimaal kunnen begeleiden bij grensoverschrijdende activiteiten.

België Nederland

Anderzijds hebben wij doorheen de jaren een uitgebreid netwerk van Nederlandse partners (zoals advocaten, accountants, deurwaarders en notarissen) opgebouwd en deze goede relaties willen wij gebruiken om Belgische ondernemers op weg te helpen bij het zakendoen in Nederland. Onze Nederlandse partners zijn, net zoals wij, gespecialiseerd in grensoverschrijdende handelsbetrekkingen en kunnen u dan ook bijstaan bij al uw juridische en fiscale vragen met betrekking tot Nederland. Indien nodig, werken wij uiteraard ook nauw samen met onze Nederlandse partner bij de begeleiding van uw onderneming naar de Nederlandse markt, bv. voor wat betreft de relatie tussen de Belgische moedervennootschap en de Nederlandse dochtervennootschap, salary splits, detachering, etc.

Ons kantoor heeft in het verleden een ruime ervaring opgebouwd bij het begeleiden van werkgevers in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling, detachering, etc. Wij zijn ook op dagelijkse basis actief inzake internationale handelsovereenkomsten, zoals distributie-, agentuur- en aannemingsovereenkomsten. Ook het aanpassen van algemene voorwaarden en het invorderen van onbetaalde facturen behoort tot onze dagelijkse praktijk. Door onze tax expertise behoort ook de grensoverschrijdende fiscale advisering tot onze kernactiviteiten.

Dutch Desk | Euregio Law & Tax