Marco Wirtz

Advocaat

E-mail: m.wirtz@euregio.law

Marco Wirtz is voornamelijk actief in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Daarnaast bemant hij vanwege zijn Duitse roots onze German Desk, waarbij hij Duitse ondernemingen juridisch én taalkundig bijstaat inzake grensoverschrijdende aangelegenheden, zoals tewerkstelling, incasso, handelsovereenkomsten en juridische procedures.

Marco, die tijdens zijn studie in Maastricht ook het Nederlands recht bestudeerde, fungeert ook als contactpersoon voor onze Dutch Desk. Door zijn kennis van het Nederlands rechtsstelsel is hij bij uitstek in staat aan Nederlandse ondernemingen, die actief zijn of willen worden in België, de verschillen met het Belgisch recht te verduidelijken. Uiteraard staat Marco ook graag klaar met advies voor Belgische bedrijven die internationaal wensen te ondernemen, in Duitsland, Nederland of elders.

Marco behaalde zijn Master in het Europees Recht aan de Universiteit Maastricht in 2011, waarna hij is afgestudeerd als Master in de Rechten (Universiteit Hasselt, 2012).

Gelet op zijn bijzondere interesse voor Duitsland alsook zijn activiteiten in het kader van onze German Desk, heeft Marco in 2017 deelgenomen aan de uitgebreide leergang Duits recht, georganiseerd door DAV (Deutscher Anwaltverein).

Marco was meerdere jaren verbonden aan de Universiteit Maastricht als docent en onderwees het Europees contractenrecht aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast trad hij ook op als arbiter en is hij auteur van een bijdrage in het naslagwerk Duiding Internationaal Privaatrecht (Larcier, 2014).

Marco adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits en Engels.

Marco is verbonden aan de balie van Limburg sinds 2012 en is medeoprichter van het kantoor.

Neem contact op
Marco Wirtz | Euregio Law & Tax