Vermogensbeheer

In het kader van uw vermogensbeheer (estate planning) kunnen er allerlei vragen rijzen zoals: Houd ik mijn vermogen best aan in een vennootschap of niet? Hoe kan ik controle behouden over het geschonken vermogen? Hoe kan ik een financiële zekerheid inbouwen? Onze fiscale advocaten kunnen u met deze vragen helpen en u ondersteunen bij de juridische en fiscale optimalisatie van uw vermogen.

Een vaak voorkomende bezorgdheid is de opvolging van het familiebedrijf. Het Vlaams Gewest kent een fiscaal gunstregime voor de overdracht van familiebedrijven zodat u zonder financiële kater uw bedrijf kan laten verderzetten door de volgende generatie. Via onze analyse weet u precies welke maatregelen nodig zijn om aan de voorwaarden van dit fiscaal gunstregime te voldoen.

Daarnaast kan het zijn dat een aantal van uw familieleden, die u wenst te begunstigen, in het buitenland wonen. Dit heeft tot gevolg dat er ook rekening moet worden gehouden met buitenlandse wetgeving. Zeker in internationale context is dan ook extra oplettendheid aangewezen aangezien veel landen nog geen dubbelbelastingverdragen hebben gesloten inzake schenk- en erfbelasting. Het risico op dubbele belasting bij een internationale schenking of vererving is dan ook reëel.

Advies van specialisten is in deze materie daarom aangewezen. Onze fiscale advocaten helpen u graag uw opgebouwde vermogen fiscaal vriendelijk te beheren of over te dragen naar de volgende generatie.

Belasting bij emigratie en immigratie

Steeds meer mensen emigreren naar een ander land. Wanneer u België verlaat of naar België verhuist, heeft dit fiscale gevolgen.

Hierbij is het in eerste instantie steeds van belang om te analyseren of er fiscaal gezien sprake is van een migratie. De kwalificatie als fiscaal inwoner speelt hier een essentiële rol en wordt naar Belgisch recht zeer feitelijk geïnterpreteerd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dit begrip vaak aanleiding geeft tot discussie.

Daarnaast zal de migratie een impact hebben op de fiscale behandeling van uw vermogen en inkomsten. Onze fiscale advocaten maken samen met u deze analyse zodat u weet waar u fiscaal aan toe bent.

Vermogensbeheer | Euregio Law & Tax