Sofie Jacobs

Advocaat

E-mail: s.jacobs@euregio.law

Sofie Jacobs is voornamelijk actief in het fiscaal recht en het ondernemingsrecht. In het kader van het fiscaal recht heeft zij een bijzondere interesse en specialisatie in de internationale fiscaliteit. Sofie kan u adviseren in het kader van de opzet van een bepaalde verrichting of activiteit, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van uw onderneming naar België, het beheer en de planning van uw (internationaal) vermogen of het bekomen van het expatstatuut. Daarnaast kan Sofie u bijstaan bij fiscale geschillen wanneer de fiscus bepaalde transacties in vraag zou stellen.

Sofie fungeert ook als contactpersoon voor onze Dutch Desk. Door haar kennis van het internationaal fiscaal recht is zij bij uitstek in staat aan Nederlandse ondernemingen, die actief zijn of willen worden in België, de fiscale aandachtspunten te verduidelijken. Uiteraard staat Sofie ook graag klaar met advies voor Belgische bedrijven die internationaal wensen te ondernemen, in Duitsland, Nederland of elders.

Sofie behaalde haar diploma Master in de Rechten in 2016 aan de KU Leuven, waarna zij met onderscheiding afstudeerde als Master in de Fiscaliteit (KU Leuven, 2017).

Sinds 2019 is Sofie verbonden aan de Universiteit Maastricht als docent en onderwijst zij het Europees contractenrecht aan de Universiteit Hasselt.

Sofie adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits en Engels.

Sofie is verbonden aan de balie van Limburg sinds 2017 en is medeoprichter van het kantoor.

Neem contact op
Sofie Jacobs | Euregio Law & Tax